جاذبه های استان قزوین

0
شاهزاده حسین (امامزاده حسین)
4
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 30 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک ملت (قزوین)

پارک ملت (قزوین)

Mellat Park (Qazvin)
4
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 30 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده اسماعیل ابن جعفر صادق
4
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 34 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 4 رای
مشاهده
آب انبار مسجد جامع عتیق
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 49 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
کلنجین

کلنجین

Kolanjin
4
(از 1 نقد و بررسی)
آوج / ایران
رتبه در آوج 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد النبی (مسجد سلطانی)
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 41 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
دروازه تهران قدیم
4
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 34 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
عمارت پهلوی قزوین ( موزه عکسخانه باغ صفویه)

عمارت پهلوی قزوین ( موزه عکسخانه باغ صفویه)

Qazvin Pahlavi Mansion (Photo Museum of Safavie Garden House)
4
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 17 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان سپه قزوین

خیابان سپه قزوین

Qazvin Sepah Street
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 3 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
سر در عالی قاپو

سر در عالی قاپو

Qazvin Ali Qapu Transom
3.8
(از 9 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 46 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 89٪ از 9 رای
مشاهده
دروازه درب کوشک

دروازه درب کوشک

Darb-e Koushk Gate
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 41 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
بازار قزوین

بازار قزوین

Qazvin Traditional market
5
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 8 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
راسته وزیر بازار قزوین
0
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 52 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای میرزا موسی وزیر
3
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 36 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملت ( اهدایی دکتر علی اکبر صالحی)
4
(از 1 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 17 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه رضا ازی محمدی

موزه رضا ازی محمدی

Reza Azi Mohammadi Museum
5
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 5 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
عمارت سردار مفخم

عمارت سردار مفخم

Sardar Mofakhkham House
4
(از 3 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 33 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
مسجد و مدرسه و سردار

مسجد و مدرسه و سردار

Sardar Mosque and School
5
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 5 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده سلطان سید محمد

امامزاده سلطان سید محمد

Imamzadeh Soltan Seyed Mohammad
5
(از 2 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 5 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه اوان الموت
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
قزوین / ایران
رتبه در قزوین 29 از 161 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده