جاذبه های استان خراسان رضوی

0
خانه تاریخی حاج ملک

خانه تاریخی حاج ملک

Haj Malek Historical House
3.5
(از 8 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 87 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 63٪ از 8 رای
مشاهده
مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور

Jameh Mosque of Nishabur
4
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 14 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره فضل ابن شاذان

مقبره فضل ابن شاذان

Tomb of Fazl Ibn Shazan
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 25 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
دره خوشرو (خوشرود)
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه آستان قدس رضوی

موزه آستان قدس رضوی

Astaneh Ghodseh Razavi Museum
4.6
(از 14 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 3 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
روستای جاغرق

روستای جاغرق

Jagharq Village
3.2
(از 4 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 10 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

Mashhad Botanical Garden
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 37 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
باغ موزه نادری

باغ موزه نادری

Naderi Museum Garden
4.6
(از 6 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 7 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
بازار فرش مشهد

بازار فرش مشهد

Mashhad Rug Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه قطب الدین حیدر
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
تربت حیدریه / ایران
رتبه در تربت حیدریه 9 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی تربت حیدریه

موزه مردم شناسی تربت حیدریه

Torbat Heydariyeh Anthropology Museum
3
(از 2 نقد و بررسی)
تربت حیدریه / ایران
رتبه در تربت حیدریه 10 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد جامع گناباد

مسجد جامع گناباد

Jameh Mosque of Gonabad
4
(از 3 نقد و بررسی)
گناباد / ایران
رتبه در گناباد 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
کیان سنتر 2

کیان سنتر 2

Kian Center 2
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لگو سیتی

لگو سیتی

Lego City
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گنبد سبز

گنبد سبز

Gonbad Sabz
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 81 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کارالند
5
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 11 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع ارمیتاژ گلشن

مجتمع ارمیتاژ گلشن

Armitazh Golshan Tower
5
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 11 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه یغما (شاعر خشتمال نیشابوری)
4
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 14 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حمام حاجی رئیسی
4
(از 2 نقد و بررسی)
تربت حیدریه / ایران
رتبه در تربت حیدریه 6 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه نجوم حکیم عمر خیام

موزه نجوم حکیم عمر خیام

Museum of Astronomy Hakim Omar Khayyam
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 5 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده