جاذبه های استان خراسان رضوی

0
پارک سنگی کمر مقبولا

پارک سنگی کمر مقبولا

Kamar Maqboula Stone Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار مغان

غار مغان

Moghan Cave
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 33 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای نغندر
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد گوهرشاد

مسجد گوهرشاد

Goharshad Mosque
5
(از 4 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 5 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آبشار خرو

آبشار خرو

Kharv Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
خرو / ایران
رتبه در خرو 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ پونه

باغ پونه

Pouneh Garden
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 4 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده یاسر و ناصر

امامزاده یاسر و ناصر

Imamzadeh Yaser and Naser
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
شاندیز / ایران
رتبه در شاندیز 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای بوژان
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 4 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای پایه

روستای پایه

Payeh Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
گلمکان / ایران
رتبه در گلمکان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب بادی نشتیفان
4
(از 2 نقد و بررسی)
خواف / ایران
رتبه در خواف 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بوستان غدیر (مشهد)
2
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 82 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه پرویز مشکاتیان
3
(از 2 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 28 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مدرسه نجومیه

مدرسه نجومیه

Nojomieh School
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گناباد / ایران
رتبه در گناباد 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کاروانسرای طبسی
4
(از 2 نقد و بررسی)
تربت حیدریه / ایران
رتبه در تربت حیدریه 6 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ ملی تربت حیدریه

باغ ملی تربت حیدریه

Torbat Heydariyeh Bagh Meli
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
تربت حیدریه / ایران
رتبه در تربت حیدریه 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار جنت

بازار جنت

Jannat Bazaar
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع تجاری زیست خاور

مجتمع تجاری زیست خاور

Ziste Khavar Shopping Mall
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بولینگ پروما
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای عنبران
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهربازی سرزمین عجایب

شهربازی سرزمین عجایب

Wonderland Amusement Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 68 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده