جاذبه های استان سمنان

0
موزه تاریخی دامغان

موزه تاریخی دامغان

Damghan Historical Museum
4
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 7 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تپه حصار دامغان

تپه حصار دامغان

Damghan Tepe Hisar
3.5
(از 4 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 13 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
بقعه امامزاده محمد

بقعه امامزاده محمد

Tomb of Imamzadeh Mohammad
3
(از 1 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 3 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع رفاهی ثامن الائمه

مجتمع رفاهی ثامن الائمه

Samenolameh Recreational Complex
3
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 10 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه قلقل

چشمه قلقل

Qolqol Cheshmeh
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار دربند

غار دربند

Darband Cave
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهمیرزاد / ایران
رتبه در شهمیرزاد 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه تاریخی تدین

خانه تاریخی تدین

Tdin Historical House
5
(از 1 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 2 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای ده نمک

روستای ده نمک

Deh Namak Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 4 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار سنتی شاهرود

بازار سنتی شاهرود

Shahrood Traditional Market
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای مجن

روستای مجن

Mojen Vilage
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد جامع فریومد

مسجد جامع فریومد

Forumad Grand Mosque
0
سمنان / ایران
رتبه در سمنان 9 از 22 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای شاه عباسی میامی شاهرود
0
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 12 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد جامع بسطام

مسجد جامع بسطام

Jameh Mosque Bastam
0
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مدرسه شاهرخیه

مدرسه شاهرخیه

Shahrokhieh School
0
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد قاجاریه بسطام
0
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه آب شاهرود

موزه آب شاهرود

Shahroud Water Museum
0
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 12 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پل پهلوی

پل پهلوی

Pahlavi Bridge
0
ایوانکی / ایران
رتبه در ایوانکی 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
یخدان بیابانک

یخدان بیابانک

Biyabanak Ice House
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تپه غول آباد

تپه غول آباد

Ghool Abad Hill
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه شکار ممنوع خنار
0
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده