جاذبه های استان سمنان

0
جنگل ابر

جنگل ابر

Abr Forest
4.8
(از 7 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 1 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
آبشار مجن شاهرود

آبشار مجن شاهرود

Shahrud Mojen Waterfall
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 2 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
معدنهای نمک گرمسار
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 6 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
کاروانسرای ده نمک
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
آرادان / ایران
رتبه در آرادان 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه ی پاده
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کوه اژدها

کوه اژدها

Dragon Mountain
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گنبد نمکی کوهدشت کهن

گنبد نمکی کوهدشت کهن

Kohdasht-e Kohan Salt Dome
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده اسماعیل و شمس الدین

امامزاده اسماعیل و شمس الدین

Emamzadeh Ismail and Shams al-dinر
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آب انبار گرمسار
4
(از 1 نقد و بررسی)
گرمسار / ایران
رتبه در گرمسار 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه یغمایی ها
3
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 11 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه بایزید بسطامی
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
برج کاشانه

برج کاشانه

Kashaneh Tower
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 1 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
برج مهماندوست

برج مهماندوست

Mehmandust Tower
3
(از 3 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 15 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 33٪ از 3 رای
مشاهده
روستای رضاآباد
4
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 4 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک آبشار شاهرود

پارک آبشار شاهرود

Shahroud Waterfall Park
4
(از 4 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 9 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دریاچه نمک حاج علیقلی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 2 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد بایزید بسطامی

مسجد بایزید بسطامی

Bayazid Bastami Mosque
0
بسطام / ایران
رتبه در بسطام 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه شاهرود

موزه شاهرود

Shahroud Museum
4
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 8 از 45 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
غار شیر بند

غار شیر بند

Shirband Cave
4
(از 1 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 4 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
عمارت لطفی

عمارت لطفی

Lotfi Mansion
4
(از 2 نقد و بررسی)
دامغان / ایران
رتبه در دامغان 7 از 38 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده