سفرنامه های باندیرما

تقویم ۱۴۰۳ لست‌سکند - جایگاه K - دسکتاپ

سفر دور دریای مرمره ترکیه ، با دوچرخه

سفرنامه نویسی آماتور خارجی 98

این یک سفرنامه است از سفر حدودا هفده روزه ما با دوچرخه در داخل ترکیه در اطراف دریای مرمره که شروعش از استانبول بود سپس مقداری به سمت شمال و سواحل دریای سیاه رفتیم و سپس به سواحل دریای مرمره برگشتیم و در طی مسیر

هادی انصاری
69
18.8K
4.5
ادامه مطلب