سفرنامه های دورود

آگهی لست سکند - مرجع قیمت ۲ - جایگاه K - دسکتاپ

سه روز در طبیعت زیبای بختیاری - از بیشه تا تله زنگ

مسابقه سفرنامه نویسی - حرفه ای داخلی ۱۴۰۱

در اواخر اسفند 93 در یک جمع 45 نفره از طبیعت گردان اصفهانی ، یک سفر سه روزه به منطقه زیبایی از لرستان و شمال خوزستان داشتیم که حیفم آمد گزارش این سفر و عکس ها و مستندی را که متعاقبا از این سفر تهیه

هادی انصاری
19
11.5K
4.7
ادامه مطلب