Close
باکو
Mana
نقدها:
گزارش
یک شهرو چند چهره
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

باکو شهری چند چهره است: ازیک طرف سازه های سوپر مدرنی مثل مرکز حیدرعلیف و فرودگاه و ... که گویی برای خیره کردن چشم ها و به رخ کشیدن پول نفت ساخته شده اند، از یک طرف ایچری شهر و قلعه دختر که نماینده تاریخند (هرچند بازسازیهایی که رنگ تاریخ را از بین برده هم کم نیست در این بافت قدیمی) و ازطرف دیگر خانه ها و ساختمانهایی که در پیاده روی در سطح شهر دیده می شوند که به هیچ کدام از این دو دوران تعلق ندارند و شاید چون بیشتر به مردم محلی مربوط هستند تا گردشگران کسیهم به فکر سر و سامان دادنشان نیست و بوی فر و فرسودگی می دهند. باکو یک چهره فروشگاهی هم دارد: مراکز خرید و پیاده راه جذابِ پر مغازه هم دارد. دریا هم که دم دستتان هست و این هم چهره دیگرش. شهری است با باد تند و آفتاب گرم(در تابستان البته)، پر گردشگر و پر ایرانی! با مردمی نه خیلی خونگرم (در برابر غیر هم زبان)، با غذاهایی آشنا برای ذائقه ما و با جاذبه های کافی برای یک سفر کوتاه تفریحی. تقریبا همه پارکهای باکو که من بهشان سر زدم مجهز به اینترنت رایگان بودند؛ تاکسی فرودگاه هم همین طور و همچنین بعضی از رستورانها که این خیلی کمک حال توریست است و مدام می تواند بدون نگرانی با اینترنت مشورت کند!

مناسب برای
  • خرید

  • تفریح

نوع سفر:
تاریخ سفر: