دهلی
دهلی
کاربر لست سکند
الهام کشاورز مقدم
نقدها:
گزارش
شهر دهلی
(راضی)

دهلی شهر شلوغی بود بوق ماشین ها اولین چیز اذیت کننده بود. تو روزهای غیر تعطیل هم ترافیک خیلی بالا بود. با کمی بارش باران آب گرفتگی معابر وحشتناک بود اما منطقه بالاشهر بسیار زیبا بود کاخ ریاست جمهوری و معبد سیک ها در مکان بسیار زیبایی قرار داشتند. یکی از نکات شهر دهلی این بود که خانه مرتفع به نسبت افراد ساکن در آن بسیار کم بود . دیدن معبد آکشاردهام رو هم به همه توصیه می کنم واقعا زیباست. به نظرم دهلی جای دیدنی آنچنانی ندارد . بافت شهر هم برای من جذابیتی نداشت ما کینگ برگر و کی اف سی در این شهر رفتیم که هر دو مورد پذیرش بود

مناسب برای
  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر:
  • الهام کشاورز مقدم

    دهلی شهر شلوغی بود بوق ماشین ها اولین چیز اذیت کننده بود. تو روزهای غیر تعطیل هم ترافیک خیلی بالا...