دیدن دره ستارگان را از دست ندهید

4.5
از 20 رای

برای رفتن به دره ستارگان در جزیره زیبای قشم راه ساحل جنوبی رادرپیش گرفته وبه روستای برکه خلف که رسیدید با رفتن به خاکی شمال این روستا منطقه ای پر از کوههای عجیب و تو در تو میبینید و سالنها و دالانهای زیبا و عجیب که در اثر فرسایش خاک بوجود آمده ودر هنگام وزش باد صدای خاصی داخل آنها میپیجد که بومیان تصور میکنند این صدای جن هاست.