جاذبه ها

4
از 21 رای
مجموعه سیتی سنتر

مجموعه سیتی سنتر

Qeshm City Center Complex
4.1
(از 16 نقد و بررسی)
قشم / ایران
رتبه در قشم 34 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
باغ گلشن

باغ گلشن

Golshan Garden
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 4 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
دره ستارگان

دره ستارگان

Qeshm Stars Valley
4.6
(از 27 نقد و بررسی)
قشم / ایران
رتبه در قشم 4 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 27 رای
مشاهده
سروهای خرو

سروهای خرو

Cypresses of Khorv
4
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 16 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای خرو (طبس)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 6 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سد شاه عباسی طبس

سد شاه عباسی طبس

Shah Abbasi Dam tabas
4
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 16 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه مرتضی علی

چشمه مرتضی علی

Morteza Ali Fountain
4.8
(از 11 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
روستای کریت

روستای کریت

Korit Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 10 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای گشن

روستای گشن

Geshn Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
طبس / ایران
رتبه در طبس 10 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه بیاضه (کویر مصر)
5
(از 2 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 4 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای عروسان
2.5
(از 2 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 9 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه نقاشی پشت شیشه

موزه نقاشی پشت شیشه

Under Glass Painting Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1563 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه ظهیرالاسلام
5
(از 1 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 94 از 1563 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید اپال

مرکز خرید اپال

Opal Trade Center
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 23 از 1563 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
آرامگاه احمد نی ریزی
4
(از 1 نقد و بررسی)
نی ریز / ایران
رتبه در نی ریز 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای گرمه (کویر مصر)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مجتمع تفریحی آبشار جندق

مجتمع تفریحی آبشار جندق

Abshar Jandaq Recreational Complex
3
(از 1 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 7 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه نمک خور
5
(از 4 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 2 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کویر مصر

کویر مصر

Mesr Desert
4.9
(از 11 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

Salt Village of Khor And Biyabanak Potas Complex
5
(از 3 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده