جاذبه های استان آذربایجان غربی

0
حوضخانه عباس آقا

حوضخانه عباس آقا

Hozkhane Abass Agha
3
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 11 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملت مهاباد

پارک ملت مهاباد

Mahabad Mellat Park
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تالاب یوسفکند

تالاب یوسفکند

YousefKand Lagoon
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 15 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دریاچه سد مهاباد

دریاچه سد مهاباد

Lake of Mahabad Dam
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 3 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مقبره بداق سلطان
5
(از 1 نقد و بررسی)
مهاباد / ایران
رتبه در مهاباد 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار تاناکورا (ارومیه)
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد سردار

مسجد سردار

Sardar Mosque
3
(از 3 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 37 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی ارومیه

موزه مردم شناسی ارومیه

Urmia Anthropological Museum
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 31 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
بدلان

بدلان

Badalan
4
(از 1 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 5 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک گلها (گول لر باغی)
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 8 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
آبشار بدلان

آبشار بدلان

Badalan Waterfall
5
(از 2 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 1 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تالاب گلمرز

تالاب گلمرز

Gulamarz Lagoon
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 8 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دهکده ساحلی چی چست

دهکده ساحلی چی چست

Chi Chest Coastal Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 10 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار تاریخی ارومیه

بازار تاریخی ارومیه

Urmia Historical Bazzar
3.8
(از 6 نقد و بررسی)
ارومیه / ایران
رتبه در ارومیه 29 از 120 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 6 رای
مشاهده
سد بارون

سد بارون

Baroon Dam
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 3 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مسجد سید الشهدا (خوی)
3
(از 2 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 15 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
بازار مرزی ماکو

بازار مرزی ماکو

Maku Border Market
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ماکو / ایران
رتبه در ماکو 3 از 27 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مقبره آل یعقوب

مقبره آل یعقوب

Tomb of Al Yaghob
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 12 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
کاروانسرای خان
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 12 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
دروازه سنگی خوی
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
خوی / ایران
رتبه در خوی 4 از 19 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده