سفرنامه های شیرینجه

آگهی لست سکند - سفرنامه - جایگاه K دسکتاپ

سفر یک هفته ای من به کوش آداسی ترکیه

به نام خدا مقدمات سفر: تابستان 1400 خانوادگی قرار گذاشته بودیم، سفری به شهر ازمیر ترکیه داشته باشیم. یکی از دانشجویان سابق خواهرم اهل شهر ازمیر بود که قبلاَ چند سالی برای تحصیل به ایران آمده بود و فارسی را به خوبی صحبت می کرد و گفت

Mahboubeh.kh
23
40.7K
4.5
ادامه مطلب