Close
سر پل ذهاب
شکوفه.
نقدها:
گزارش
سر پل ذهاب
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

سرپل ذهاب یکی از شهرهای زیبای کرد زبان ایران است که در استان کرمانشاه واقع شده.این شهر تاریخی قدمت بسیار دارد و اکثر مردم آن اهل تسنن هستند.متاسفانه سرپل ذهاب در زلزله سال ۹۶ بسیار آسیب دیده و وقتی به این شهر سفر میکنید هنوز هم بسیاری از مردم در کانکس زندگی میکنند.سرپل ذهاب قدمت بسیار زیادی دارد و جالب است که تعدادی از آثار باستانی آن در دل شهر قرار دارد از جمله نقش برجسته آنوبانی نی و نقش برجسته گودرز شاه که بر روی کوه کل گارا و درکنار رودخانه حلوان وسط شهر قرار دارد.گر چه قسمتهای زیادی از این شهر کوچک در زلزله آسیب دیده و کانکسهای زیاد در سطح شهر که هموطنانمان در آن مستقر شده اند غم انگیز است ولیکن قدمت زیاد این شهر بخصوص وقتی در کنار آثار باستانیش قرار میگیرید باعث فخرتان میشود#گلفام_سفر.

مناسب برای
  • هیچ امکاناتی یافت نشد
نوع سفر:
تاریخ سفر: