سفرنامه های روانسر

آگهی لست سکند - سفرنامه - جایگاه K دسکتاپ

سفر به کرماشان، شه شهرهای ایران

سفر به کرماشان،شه شهرهای ایران  تو ای کرمانشهان،ای شهر شیرین                  تو  گویای  تمدن های  دیرین ز دوران کهن  تا  عصر  حاضر                         هزاران ساله تاریخت به خاطر ز   کوه بیستون و   طاق بستان                     شده کرمانشهان چون باغ

فرشاد شفیعی شهیدلو
20
16.2K
4.6
ادامه مطلب