سفرنامه های اردستان

تقویم ۱۴۰۳ لست‌سکند - جایگاه K - دسکتاپ

بازدید از آسیاب خان در حاشیه کویر

مقاصد : زواره

آسیاب ششم زواره در زواره  رو کن و صد افتخارش را ببین مردم خوب و نجیب و با وقارش را ببین برگ برگ سبز تاریخ  زواره افتخار زرنشان تاریخ آن ، آل و تبارش را ببین ( اسماعیل عابدان زاده زواره ) متخلص به عابد مقدمه : فرصتی پیش آمد تا به دعوت

بیژن پیوندی
32
5.2K
4.1
ادامه مطلب