Close
استانبول
Mana
نقدها:
گزارش
شهر نمایشی
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

استانبول بیشتر شبیه صحنه یک نمایش است تا شهری واقعی. گویی همه چیز مثل باقلواهای چیده شده پشت ویترینها برای خوشایند بازدید کننده در نقاط مختلف شهر چیده شده اند. مردم هم بیشتر رهگذر و بازدید کننده به نظر می رسند، با آن همه تنوع نژادی و پوششی از برقع تا لباسهای ساحلی. کمتر حس این که این جا شهری است مثل بقیه شهرهای دنیا برای سکونت بشر با ساکنانی دایمی را القا می کند. همه چیز. انگار صحنه نمایشی است به یادماندنی و خوشایند و پرفروش.

مناسب برای
  • تفریح

  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر: