Close
کرمان
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
کرمان ، شهر شگفتی های تاریخی و طبیعی
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

کرمان شهر شگفتی های تاریخی و طبیعی است .
طبیعت پیرامون کرمان ، دوگانگی شگفتی دارد . کوهستانی برفگیر و سردسیر در کنار کویری سوزان و تفتیده در مجاورت هم در قسمت شرقی کرمان قرار گرفته اند .
در حالی که کوهستان های سردسیرو مرتفعی مانند کوه هزار و جوپار در مجاورت جنوب کرمان قرار گرفته اند خود شهر کرمان به عنوان یک شهر کویری دارای آب انبارها و بادگیرهای تاریخی می باشد .
آثار تاریخی متنوعی از دوره سلجوقیان ، صفویه و قاجار در شهر کرمان وجود دارد .
بافت قدیم کرمان و بازارتاریخی این شهر از جمله طویل ترین و وسیع ترین بافت های تاریخی در کشور است .
موزه هنرهای تجسمی شهر کرمان دارای آثار هنری زیادی از هنرمندان به نام و مشهور ایرانی و خارجی است و از نظر تنوع و ارزش آثار بعد از موزه هنرهای معاصر تهان در رده دوم در کشور قرار دارد .

مناسب برای
  • طبیعت گردی

  • فرهنگی و تاریخی

  • آرامش و استراحت

نوع سفر:
تاریخ سفر: