تور‌ها

4.7
از 1818 رای
آگهی نامی گشت - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: یک‌شنبه 12/13 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: چهارشنبه 12/16 ساعت: 19:30
12,160,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: یک‌شنبه 12/13 ساعت: 19:30
قشم ایر
برگشت: پنج‌شنبه 12/17 ساعت: 12:45
13,050,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی رادین گشت - جایگاه F - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: یک‌شنبه 12/13 ساعت: 19:30
قشم ایر
برگشت: جمعه 12/18 ساعت: 12:45
15,100,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: دوشنبه 12/14 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: پنج‌شنبه 12/17 ساعت: 19:30
12,160,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی زیماسفر - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: دوشنبه 12/14 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: جمعه 12/18 ساعت: 14:20
14,320,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: سه‌شنبه 12/15 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: جمعه 12/18 ساعت: 19:30
12,560,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 12/16 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: شنبه 12/19 ساعت: 12:15
11,480,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: چهارشنبه 12/16 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: شنبه 12/19 ساعت: 19:30
12,360,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: پنج‌شنبه 12/17 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: یک‌شنبه 12/20 ساعت: 19:30
11,960,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: پنج‌شنبه 12/17 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: دوشنبه 12/21 ساعت: 14:20
14,020,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: جمعه 12/18 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: دوشنبه 12/21 ساعت: 19:30
11,660,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: جمعه 12/18 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: سه‌شنبه 12/22 ساعت: 14:20
13,520,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: شنبه 12/19 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: سه‌شنبه 12/22 ساعت: 14:20
11,080,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: شنبه 12/19 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: سه‌شنبه 12/22 ساعت: 19:30
11,760,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: یک‌شنبه 12/20 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: چهارشنبه 12/23 ساعت: 19:30
11,560,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: دوشنبه 12/21 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: پنج‌شنبه 12/24 ساعت: 19:30
12,660,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: سه‌شنبه 12/22 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: جمعه 12/25 ساعت: 19:30
13,860,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 12/23 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: شنبه 12/26 ساعت: 12:15
13,480,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: چهارشنبه 12/23 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: شنبه 12/26 ساعت: 19:30
13,660,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 12/23 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: یک‌شنبه 12/27 ساعت: 12:15
14,820,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز