تور‌ها

4.7
از 1818 رای
آگهی رهگذران اوج آرام - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 12:00
21,660,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
ساتراپ سیر
پگاسوس
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 06:30
پگاسوس
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 23:55
25,580,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی ملوان سیر - جایگاه F - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 05:30
ایران ایر
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 12:15
26,770,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 22:00
27,490,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی مانیاپرواز - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 22:00
27,490,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 22:00
30,220,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 07:50
معراج
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 14:20
32,440,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 19:30
23,960,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 22:00
26,490,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 22:00
26,490,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
ساتراپ سیر
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 06:30
پگاسوس
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 23:55
26,770,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 22:00
29,170,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 19:30
23,360,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 22:00
25,490,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 22:00
25,490,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
ساتراپ سیر
پگاسوس
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 06:30
پگاسوس
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 23:55
25,940,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 22:00
27,370,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: جمعه 1/3 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 12:15
27,940,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 12:00
19,760,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
رهگذران اوج آرام
تابان ایر
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 12:00
تابان ایر
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 16:00
21,100,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز