تور‌ها

4.7
از 1818 رای
آگهی رهگذران اوج آرام - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 22:00
26,090,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 22:00
26,090,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی آیسو سفر - جایگاه F - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 07:50
معراج
برگشت: پنج‌شنبه 1/9 ساعت: 14:20
26,440,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: شنبه 1/4 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 22:00
28,320,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی مقتدر - F پلاس - دسکتاپ
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 19:30
18,560,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
ایران ایر
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 05:30
ایران ایر
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 12:15
21,770,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 22:00
24,590,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: چهارشنبه 1/8 ساعت: 22:00
24,590,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 05:30
معراج
برگشت: جمعه 1/10 ساعت: 14:20
26,140,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: پنج‌شنبه 1/9 ساعت: 22:00
26,420,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: دوشنبه 1/6 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: پنج‌شنبه 1/9 ساعت: 19:30
17,560,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: دوشنبه 1/6 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: پنج‌شنبه 1/9 ساعت: 22:00
23,690,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: دوشنبه 1/6 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: پنج‌شنبه 1/9 ساعت: 22:00
23,690,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: دوشنبه 1/6 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: جمعه 1/10 ساعت: 22:00
24,040,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: دوشنبه 1/6 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: شنبه 1/11 ساعت: 12:15
24,240,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: جمعه 1/10 ساعت: 19:30
18,560,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: جمعه 1/10 ساعت: 22:00
21,290,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: جمعه 1/10 ساعت: 22:00
21,290,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
تیلویند ایرلاینز
رفت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: شنبه 1/11 ساعت: 22:00
25,470,000 تومان
خرید آنلاین
The Tango Hotel Taksim
3.3
The Tango Hotel Taksim
BB
استانبول
5 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 10:15
ایران ایر
برگشت: یک‌شنبه 1/12 ساعت: 20:45
26,240,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز