تور‌ها

4.7
از 1811 رای
آگهی رهگذران اوج آرام - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/5 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 12/11 ساعت: 00:00
27,790,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
بادبان طلایی آسمان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/5 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 12/11 ساعت: 00:00
27,790,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی کیارا سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/10 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 12/16 ساعت: 23:40
30,190,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/12 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 12/18 ساعت: 00:00
29,690,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی پارس پالاد - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/17 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 12/23 ساعت: 23:40
32,690,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/19 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 12/25 ساعت: 00:00
31,690,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
آیسو سفرپارسه
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/24 ساعت: 02:55
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 21:00
41,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/24 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 23:40
41,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/24 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 23:40
41,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
ابرآسا پرواز
پگاسوس
رفت: پنج‌شنبه 12/24 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 23:40
41,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
ابرآسا پرواز
پگاسوس
رفت: جمعه 12/25 ساعت: 02:55
پگاسوس
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 21:00
43,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: جمعه 12/25 ساعت: 02:55
پگاسوس
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 21:00
43,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
آیسو سفرپارسه
پگاسوس
رفت: جمعه 12/25 ساعت: 02:55
پگاسوس
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 21:00
43,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: جمعه 12/25 ساعت: 02:55
پگاسوس
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 21:00
43,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
دانیار سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 21:00
46,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
ابرآسا پرواز
پگاسوس
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 00:00
46,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 04:00
پگاسوس
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 21:00
46,800,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
ابرآسا پرواز
پگاسوس
رفت: یک‌شنبه 12/27 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 23:40
50,500,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
الفبای سفر پارسیان
پگاسوس
رفت: یک‌شنبه 12/27 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 23:40
50,500,000 تومان
خرید آنلاین
Kaya Belek Hotel
4.6
Kaya Belek Hotel
UALL
بلک
6 شب
آژانس برگزار کننده
ابرآسا پرواز
پگاسوس
رفت: دوشنبه 12/28 ساعت: 05:15
پگاسوس
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 23:40
52,500,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز