تور‌ها

4.7
از 1823 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: جمعه 12/25 ساعت: 19:00
ایران ایرتور
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 12:45
28,700,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایران ایر
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 12:00
21,170,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی ملوان سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 12:15
21,220,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایران ایر
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 12:15
21,440,000 تومان
خرید آنلاین
آگهی پارس پالاد - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: شنبه 12/26 ساعت: 19:30
ایران ایرتور
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 12:40
31,400,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
هواپیمائی ماهان
رفت: یک‌شنبه 12/27 ساعت: 06:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 11:20
23,300,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: یک‌شنبه 12/27 ساعت: 11:10
ایران ایرتور
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 12:45
34,000,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: دوشنبه 12/28 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 19:30
23,600,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 12/28 ساعت: 06:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: پنج‌شنبه 1/2 ساعت: 11:20
27,800,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: دوشنبه 12/28 ساعت: 08:45
ایران ایرتور
برگشت: دوشنبه 1/6 ساعت: 12:45
37,300,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: سه‌شنبه 12/29 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 22:00
28,340,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
هواپیمائی ماهان
رفت: سه‌شنبه 12/29 ساعت: 17:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: جمعه 1/3 ساعت: 11:20
30,800,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
7 شب
آژانس برگزار کننده
عالی گشت
ایران ایرتور
رفت: سه‌شنبه 12/29 ساعت: 19:00
ایران ایرتور
برگشت: سه‌شنبه 1/7 ساعت: 12:45
36,300,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
هورگشت پارس
آتا
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 17:00
آتا
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 12:00
26,200,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
کیارا سیر باستان
تیلویند ایرلاینز
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 02:35
تیلویند ایرلاینز
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 22:00
28,540,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 07:30
ایران ایر
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 12:15
29,250,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
هواپیمائی ماهان
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 06:40
هواپیمائی ماهان
برگشت: شنبه 1/4 ساعت: 11:20
32,500,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
آویسا الهه باستان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 20:45
32,670,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
کاخ سپید ملل
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 20:45
32,720,000 تومان
خرید آنلاین
Avantgarde Taksim Hotel
3.8
Avantgarde Taksim Hotel
BB
استانبول
4 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
ایران ایر
رفت: چهارشنبه 1/1 ساعت: 07:50
ایران ایر
برگشت: یک‌شنبه 1/5 ساعت: 12:15
32,940,000 تومان
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز