Close
خرم آباد
انور محمدی
نقدها:
گزارش
خرم‌آباد
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

سفر به خرم‌آباد به شما ثابت خواهد کرد که ایران زیبای ما چه پتانسیل نهفته ای در جاذبه‌های طبیعی و تاریخی دارد. خرم‌آباد سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و دوره‌های رونق مختلفی را از زمان تمدن‌های اولیه ایران زمین طی کرده است. در زمان ساسانیان و سپس در دوره سلجوقیان این شهر بسیار توسعه یافت. مهمترین اثر تاریخی شهر قلعه تاریخی فلک‌الافلاک است. دل بازدید از خرم آباد، برنامه‌های خود را با سفر به طبیعت زیبای لرستان پربارتر کنید.
#تایسیز

مناسب برای
  • تفریح

  • طبیعت گردی

  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر: