جاذبه های ایران

5
از 1 رای
کاروانسرای خرانق

کاروانسرای خرانق

Kharanaq Caravanserai
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 3 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
منارجنبان خرانق

منارجنبان خرانق

Kharanaq Menar Jonban
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه خرانق

قلعه خرانق

Kharanaq Castle
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 4 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آتشکده چک چک (پیرسبز)
4.5
(از 11 نقد و بررسی)
اردکان / ایران
رتبه در اردکان 2 از 36 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
ارگ جدید بم

ارگ جدید بم

The new citadel of Bam
3
(از 1 نقد و بررسی)
بم / ایران
رتبه در بم 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ارگ بم

ارگ بم

Bam Citadel
4.5
(از 8 نقد و بررسی)
بم / ایران
رتبه در بم 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 88٪ از 8 رای
مشاهده
آبشار برگ جهان

آبشار برگ جهان

Barg-e Jahan Waterfall
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
لواسان / ایران
رتبه در لواسان 3 از 30 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه مردم شناسی زرتشتیان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

Zoroastrian Ethnographic Museum
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
کرمان / ایران
رتبه در کرمان 43 از 123 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
ارگ راین

ارگ راین

Rayen Citadel
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
راین / ایران
رتبه در راین 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
پل ورسک

پل ورسک

Veresk Bridge
4.6
(از 11 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 2 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
سد لفور (سد البرز)

سد لفور (سد البرز)

Lafoor Dam (Alborz Dam)
5
(از 2 نقد و بررسی)
سواد کوه / ایران
رتبه در سواد کوه 3 از 24 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کلوت های شهداد
5
(از 10 نقد و بررسی)
شهداد
رتبه در شهداد 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
موزه تجارت دریایی خلیج فارس

موزه تجارت دریایی خلیج فارس

Persian Gulf Maritime Trade Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار ماهی فروشان بندرعباس
4
(از 1 نقد و بررسی)
بندرعباس / ایران
رتبه در بندرعباس 10 از 56 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جزیره لارک

جزیره لارک

Larak Island
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
استان هرمزگان / ایران
رتبه در استان هرمزگان 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای زمین سنگ

روستای زمین سنگ

Zamin Sang Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان هرمزگان / ایران
رتبه در استان هرمزگان 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

Salt Village of Khor And Biyabanak Potas Complex
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کویر مصر

کویر مصر

Mesr Desert
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
روستای گرمه (کویر مصر)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تنگه هایقر

تنگه هایقر

Haygher Canyon
5
(از 2 نقد و بررسی)
فیروز آباد / ایران
رتبه در فیروز آباد 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده